ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕСЕЛКА ГЪРКОВАСВЕТОВНА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Аспекти на държавността в Западноевропейското средновековие. — Във: Държавността в историята. Ч. I. Алманах полемика. София, 2000, 193–253.