ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДИДИЕ ГРАНЖАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Подходът IDEA: един опит за нормализация на описанието. — Архивен преглед, 2007, № 3–4, 54–58.