ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КЪНЧО ГЕОРГИЕВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МОНОГРАФИИ

Въпроси на българската археография. София: Издателство на Българската академия на науките. 1970. 382 с.

Историята и нейните извори. София: Издателство «Наука и изкуство». 1981. 304 с.