ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПЕДРО ГАРСИЯАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Нови технологии и възстановяване на архивното наследство. — Архивен преглед, 1995, № 1–2, 26–32.