ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МЛАДОСТ ВЪЛКОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Консервация и реставрация на художествени произведения върху хартия. — Във: Въпроси на консервацията и реставрацията. Учебно помагало. София, 1984, 36–50.