ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ФРИДХЕЛМ ВИНКЕЛМАНСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на ранното християнство. Превод от немски език: Г. Каприев. София: Издателство «ЛИК». 2001. 116 с.