ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЖАН ВЕРКУТЕРСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Древният Египет. Превод от френски език: К. Петров. София: Издателска къща «Кама». 2007. 128 с.