ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

В. ВЕЛЧЕВУЧЕБНИ ПОСОБИЯ МОНОГРАФИИ

Руско-български речник. Т. I. А — О. София: Издателство «Наука и изкуство». 1986. 1104 с.