ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Висшето образование при управлението на БЗНС. — Исторически преглед, 1976, № 6, 62–71.