ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Висшето образование при управлението на БЗНС. — Исторически преглед, 1976, № 6, 62–71.