ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАНЧО ВЕКОВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МОНОГРАФИИ

Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност XVIII–XX век. София: Издателство «Херон Прес» ООД. 2007. 276 с.