ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЯН ВАН ДЕН БРУКАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

От Брюксел до Пекин. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 5–30.