ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СТАНИСЛАВ БОЯНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Институции и архиви в Източна Румелия (1878–1885). София: Издателство «Иврай» ООД. 2016. 212 с.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Законодателната инициатива в Источна Румелия. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 103–112.