ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

МАРК БЛОКФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА МОНОГРАФИИ

Апология на историята, или занаятът на историка. Превод от френски език: Т. Минева, В. Праматаров. София: Издателство «Сонм». 1997. 143 с.