ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИСМЕТ БИНАРКАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Кратка история на турските архиви и на дейността на Генерална дирекция на държавните архиви. — АП, 1996, № 1–2, 117–128. — Архивен преглед, 1996, № 1–2, 117–128.