ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЛЮБЕН БЕРОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Първите циклични кризи на европейския капитализъм и стопанската конюнктура в българските земи през XIX в. — Исторически преглед, 1978, № 6, 22–36.