ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЖАН-ЛУИ БЕРКЕ-ГРАМОНСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Османската империя. Превод от френски език. Г. Меламед. София: Издателство «Рива». 1999. 821 с.