ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА МОНОГРАФИИ

Смисълът на историята. Опит за философия на човешката съдба. Превод от руски език: И. Цветков. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1994. 240 с.