ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПЕТЪР АНГЕЛОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Българска история. Кн. 1. Проблеми и събития. София: Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец», Издателство «Клуб 90». 1993. 232 с.