ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Уважаеми читатели,
Пред вас е първата по рода си Електронна библиотека по архивистика и документалистика, чрез която може да се запознаете с редица статии, студии и монографии, посветени на проблемите, свързани с възникването, развитието...

Виж още »

ЗА АВТОРИТЕ

В секцията За авторите ще намерите информация за житейския и професионален път на създателите на първата по рода си Електронна библиотека по архивистика и документалистика — научният й ръководител проф. д-р Андриана Нейкова, дизайнерът й Давид Нинов и IT специалистът Васил Нинов.

РЕСУРСИ

Секцията Ресурси съдържа инсталационни файлове на шрифтове, използвани в някои от публикуваните в Електронната библиотека по архивистика и документалистика библиографски факти. Преди да пристъпите към четенето им, е необходимо да ги инсталирате на вашето устройство.

Виж още »

ОЧАКВАЙТЕ

Бешевлиев, В. Писма и документи на папирус. С.: Издателство «Наука и изкуство». 1985. 208 с.

Виж още »

НОВИНИ

На вниманието на читателите на «Електронната библиотека по архивистика и документалистика»!
Зачестилите напоследък опити при провежданата акредидация на направравление...

Виж още »

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Редакторският екип на «ЗА КУЛТУРА» http://zakultura.info — специализиран уебкаталог за литература, култура, изкуство, хуманитаристика и образование оцени Вашия сайт като значим и му направи регистрация с цел по-добър достъп от страна на интернет потребителите. Поздравления!

Виж още »